Police Inspector (P.I.) Book By Vision Publication

પોલીસ ઇન્સ્પેકટર (પી.આઈ.) ની પ્રાથમિક પરરીક્ષાની તૈયારી માટેની બેસ્ટ બૂક by  વિઝન પબ્લિકેશન

હાલમાં આ બૂક ગુજરાતનાં તમામ અગ્રગણ્ય બૂક સ્ટોરમાં ઉપલબ્ધ છે. તથા ઓનલાઈન પણ મળી શકશે.
બૂકની વિશેષતા :

 • ૫૦૦ થી વધારે મુદ્દાઓની વિસ્તૃત સમજૂતી. 
 • અર્થશાસ્ત્ર, આંતરરાષ્ટ્રીય, બંધારણ, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી જેવા મહત્વના 500 થી વધારે મુદ્દાઓની વિસ્તૃત સમજૂતી 
 • અઘરા મુદ્દાઓની સરળ સમજૂતી 
 • મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ ઉપયોગમાં આવે તેવી બૂક 


કુલ પેઇજ : 172 

બૂકની કિંમત : 170  (ઓનલાઈન ખરીદી પર કૂરિયર ચાર્જ ફ્રી)   

બુકસ્ટોરના માલિક  તેમજ એકેડમી ના સંચાલકોએ જથ્થાબંધ બુક ખરીદવા માટે નીચે આપેલ નંબર પર ડાયરેક્ટ સંપર્ક કરવો…જથ્થાબંધ ખરીદી પર વિશેષ ડિસ્કાઉંન્ટ આપવામા આવશે

 • 7046689366 (તમામ  પ્રકારની માહિતી માટે આ નંબર પર ફોન કરો)
 • 6351335369 (તમામ પ્રકારની માહિતી માટે આ નંબર પર ફોન કરો)

પી.આઈ. પરીક્ષાની તૈયારી માટેની બેસ્ટ બૂક ઓનલાઇન ખરીદવા ક્લિક  અહીં પર ક્લિક કરો       

તાજેતરમાં (વર્ષ 2018) માં લેવાયેલ GPSC  1/2 ની પરિક્ષામાં અમારી બૂકમાંથી 40 થી વધારે પ્રશ્નો પૂછાયા જે નીચે સ્ક્રીન શોર્ટ લઈને આપ્યા છે. 
પેપર - 1 (જનરલ સ્ટડીજ)માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને બૂકના પેઇજ   પેપર - 2 (જનરલ સ્ટડીજ) માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને બૂકના પેઇજ  
હાલમાં જે બૂકસ્ટોલમાં બૂક છે તેવા બૂક સ્ટોલની યાદી 
અમદાવાદ

1.મોહશીન મન્સૂરી બુક સ્ટોર 07925350794

2.ન્યુ ઝવેરી બુક સ્ટોર

3.ઉઝમા પબ્લિકેશન 07925500790

4.ગર્ગ લાઇબ્રેરી- આશ્રમ રોડ

5.રવિ બુક સ્ટોર

6.હાર્દિક બુકસ્ટોર

7.શ્રીજી બુક બેંક, બાપુનગર, અમદાવાદ

8.શ્રીજી બુક સત્તાધાર, અમદાવાદ

9.સાહિત્ય મંદિર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

10.A TO Z બુક સ્ટોર

11.અતુલ બુક સ્ટોર,ગાંધી રોડ.

12. ન્યુ મોડર્ન બુક એજ્ન્સી ગાંધી રોડ.

13.મહાવીર બુક સ્ટોર (અંકુર ચાર રસ્તા)

14.સ્ટેડીયમ બુક સેન્ટર (સ્ટેડીયમ સર્કલ)

15.પટેલ સ્ટેશનરી (જુહાપુરા, સરખેજ રોડ)

ગાંધીનગર

1.જલારામ બુક સ્ટોર સચિવાલય પાસે, ગાંધીનગર

2.ભારત બુક સ્ટોર

3.યોગી બુક સ્ટોર

4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

5.અભિષેક બુક સ્ટોર

6.પરિમલ બૂક સ્ટોલ

7. અક્ષર બૂક સ્ટોલ

પાલનપુર

1.ગણેશ ટ્રેડીગ

2.દત્ત સ્ટેશનરી, ગઠામણ ગેટ

દાહોદ

1.કોલેજીયન બુક સ્ટોર

વડોદર

1.દીપેશ બુક સ્ટોર

2.લીબર્ટીઝ બુક સેન્ટર

3.પોપ્યુલર બુક સ્ટોર

4.બિંદુ બુક સ્ટોર

5.એલાઈંસ બુક ડેપો

6.નિલેશ બુક ડેપો

7.રાજેશ કિતાબ ઘર

મહેસાણા

1.વારાહી લાઈબ્રેરી

2.મહાલક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

ગોધરા

1.અંબિકા બૂક સ્ટોર, બસ ડેપો ....

2.તિરુપતિ બુક સ્ટોર

3.હરિશ્વા બુક સ્ટોર

4. શ્રીજી સ્ટેશનરી

ડીસા

1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

2.અંકુર બુક સ્ટોર,સરદાર પટેલ ગાર્ડન.

 સુરેન્દ્રનગર

1.મંગલમ બુક સ્ટોર

ભાવનગર

1.કિતાબઘર

2.સમીર બુક સ્ટોર

3.શાહ એન્ડ કુ.

4.ઓઝા બુક સ્ટોર

5.ભાવનગર બુક સ્ટોર

6.સુપર બુક સ્ટોર

7.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

8.પ્રાગ બુક સ્ટોર

અમરેલી 

ઓલ્ડ એન્ડ ન્યુ બુક સ્ટોર

સુરત

1.સ્વસ્તિક બુક સ્ટોર

2.લકી બુક સ્ટોર

3.મૌલિક બુક સ્ટોર

4.ગજાનંદ પરિમલ

5.કેરિયર બુક સ્ટોર

6.યુવા ઉપનિષદ

7.સુરત બુક સ્ટોર

બોડેલી

1.એસ.ટી.બુક સ્ટોર

રાજકોટ 

1.રવિ પ્રકાશન

2.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

3.રાજેશ બુક સ્ટોર

4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

5. યોગી પ્રકાશન

આણંદ

1.આશિક બુક સ્ટોર

2.એસ. ટી. બુક સ્ટોર

ગાંધીધામ

1.એ.એચ.પંડ્યા – 9825225212

મોરબી

1.ગૌસ્વામી બુક સ્ટોર

2.એક્ટિવ એકેડીમી (૮૮૬૬૯૫૫૯૭૭)

મોડાસા

1.આર્યન બુક સ્ટોર

2.મોર્ડન બુક સ્ટોર

વલ્લભ વિદ્યાનગર

1.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

વલસાડ

1.પ્રકાશ ભાઈ તાયડે

2.અંકુર ન્યુઝ એજન્સી

3.પારુલ એજન્સી

4.મહાવીર સેલ્સ

ભરૂચ

1.ચોઈસ સ્ટેશનરી

12.પ્રજાપતિ બુક સ્ટોર

નડીયાદ

રેલ્વે બુક સ્ટોર

ભુજ

1.ચાર્લી કોલેજ લાઈબ્રેરી

2.ક્રોસવર્ડ બસ સ્ટેન્ડ બહાર

જેતપુર

1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

હિમ્મતનગર

1.કોટડીયા બ્રધર્સ

થરા

1.શક્તી ક્રુપા બુક સ્ટોલ

વાંસદા

1.રાજકોટવાલા સ્ટશનરી

ઈડર

1.લીબર્ટી બુક સ્ટોર

2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

બારડોલી

1.રમેશ ટ્રેડર્સ

2.એસ.ટી.બુક સ્ટોર

3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

વ્યારા

1.કલ્પેશ કિતાબ ઘર

જામનગર

1.આનંદ બુક સ્ટોર

2. પારસ બુક સ્ટોલ

જુનાગઢ

1.ભવાની બુક સ્ટોર

2.જલારામ બુક સ્ટોર

 3. મોશન બુક સ્ટોર, મોતીબાગ

બોટાદ

1.નીરજ બુક સ્ટોલ કષ્ટભંજન કોર્નર શિવનાં મંદિર વાળી શેરી, ઘનશ્યામ નગર, ગઢડા રોડ બોટાદ (૮૧૫૬૦૯૦૦૨૬)

2.વાસાણી બુક સ્ટોર

3.મહાવીર બુક સ્ટોર

પાટણ

1.મોર્ડન બુક સ્ટોર

2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

3.ગર્ગ લાઈબ્રેરી

પોરબંદર

1.વિભા બુક સ્ટોર

2.TIMES OF INDIA અશ્વિનભાઇ ચોલેરા

વિસનગર

1.સરસ્વતી બુક વર્લ્ડ

2.ગૌરવ લાઈબ્રેરી

કેશોદ

1.વૈભવ બુક સ્ટોર

2.અતુલ બુક સ્ટોર

માંગરોળ

1.ડિલક્ષ બુક સ્ટોર

2.3જી કોમ્પ્યુટર, જેલ ઝાંપા સામે

વેરાવળ

1.હરગોવિંદ એન્ડ સન્સ.

2.વ્યંકટેશ બુક સ્ટોર, sbi સામે

2.સંદેશ ન્યુજ એજન્સી, બસ સ્ટેન્ડ બહાર

4.ન્યુ મેગ્નેટ ઓનલાઇન.બસ સ્ટેન્ડપાસે,આનંદ ધામ કોમ્પ્લેક્ષ.

કોડીનાર

1.શિવમ સ્ટેશનરી, છારા ઝાંપા

માળિયા હાટીના.

 1.તુલસી બુક સ્ટોર. બસ સ્ટેન્ડ સામે.

તાલાલા(ગીર)

 ૧. અશોક બુક સ્ટોર, સાસણ રોડ

 મહુવા 

કિતાબ ધાના બુક સ્ટોર

આશોપાલવ બુક સ્ટોર

પાલીતાણા 

 નોલેજ બુક સ્ટોર

તળાજા 

કલ્પના બુક સ્ટોર

ઓમકાર બુક સ્ટો

Forest Guard Exam Book By Vision Publication

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ (વન સંરક્ષક)  માટેની પરીક્ષાની તૈયારી માટેની બેસ્ટ બૂક by  વિઝન પબ્લિકેશન/જ્ઞાન પ્રકાશન - ગાંધીનગર 

હાલમાં આ બૂક ગુજરાતનાં તમામ અગ્રગણ્ય બૂક સ્ટોરમાં ઉપલબ્ધ છે. તથા ઓનલાઈન પણ મળી શકશે.

બૂકની વિશેષતા/બુકમાં સમાવિષ્ટ મુદ્દાઓ  :
 • ગુજરાત તથા ભારતના પદાધિકારીઓ 
 • ભારતનો વનસ્પતિ વિષયક વારસો
 • વન વિજ્ઞાન પ્રશ્ન મંચ 
 • ભારતનો વન વિષયક વારસો - વૈકલ્પિક 
 • વન્ય જીવ - વૈકલ્પિક 
 • સસ્તન વન્યજીવો - વૈકલ્પિક પ્રશ્નો 
 • પક્ષીઓ 
 • સરિસૃપ (પેટે ચાલનારાં પ્રાણીઓ)
 • ઉભયજીવી પ્રાણીઓ 
 • મત્સ્ય અને દરિયાઈ જીવસૃષ્ટિ 
 • સંધિપાદ
 • જનરલ નોલેજ 
 • પ્રાણીઓ 
 • વનસ્પતિશાસ્ત્ર - વૈકલ્પિક પ્રશ્નો 
 • પ્રાણીઓ અને તેમના અવાજ 
 • પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલા સંગઠનો 
 • પર્યાવરણ આંદોલનો 
 • વન્યજીવ સંરક્ષણને લગતા અગત્યના કાયદાઓ 
 • વન અને વન્યજીવ સંરક્ષણને લગતા અગત્યના પુરસ્કારો 
 • જંગલો અને પર્યાવરણ સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ 
 • જંગલો અને પર્યાવરણને લગતી બંધારણીય જોગવાઈઓ 
 • પર્યાવરણ સંલગ્ન અગત્યના દિવસો 
 • પર્યાવરણ સંલગ્ન અગત્યના દસક 
 • પર્યાવરણ અને કુદરતી પરિબળો 
 • વનસ્પતિ સૃષ્ટિ 
 • કાષ્ટ અને કાષ્ટ આધારિત ઉદ્યોગો 
 • આપણાં સાંસ્કૃતિક વનો 
 • વૃક્ષ અને તેના ઉપયોગ 
 • પાક અને તેના રોગો 
 • કૃષિ પેદાશોના ઉપનામ 
 • કૃષિ ક્રાંતિઓનાં નામ 
 • વિવિધ ખેત - પદ્ધતિઓ 
 • IMP Facts 
 • ગુજરાતના જંગલો 
 • વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ 
 • ગુજરાતના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો 
 • ગુજરાતના અભયારણ્ય 
 • ભારતના મુખ્ય રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય 
 • ભારતના જૈવ આરક્ષિત ક્ષેત્રો 
 • અગાઉ લેવાયેલ પ્રશ્નપત્ર 
 • મોડેલ પેપર 

  કુલ પેઇજ : 212

  બૂકની કિંમત : 200  

  (કુરિયર ચાર્જ ફ્રી - ચાર્જ કર્યાના બીજા દિવસે બૂક મળી જશે)

  બુકસ્ટોરના માલીક તેમજ એકેડમી ના સંચાલકોએ જથ્થાબંધ બુક ખરીદવા માટે નીચે આપેલ નંબર પર ડાયરેક્ટ સંપર્ક કરવો…જથ્થાબંધ ખરીદી પર વિશેષ ડિસ્કાઉંન્ટ આપવામા આવશે

  • 6351335369 (તમામ પ્રકારની માહિતી માટે આ નંબર પર ફોન કરો)
  • 7046689366 (તમામ  પ્રકારની માહિતી માટે આ નંબર પર ફોન કરો)

  ટાટ - ૧ વિભાગ -૧ ની પરિક્ષાની તૈયારી માટેની બેસ્ટ બૂક ઓનલાઇન ખરીદવા ક્લિક કરો       

  ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરવા માટેના સ્ટેપ્સ

  ઓનલાઇન પેમેંન્ટ કરવા માટે નીચે આપેલ માહિતી મુજબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિટેલ્સ લખો..


  1. જમણી બાજુ આપેલ Proceed બટન પર ક્લિક કરો..
  2. ત્યાર બાદ સૌપ્રથમ રાજ્ય(Select State) સિલેક્ટ કરવું.
  3. ત્યાર બાદ તમારું પૂરું નામ લખવું.
  4. ત્યાર બાદ તમારા નજીક થતું હોય તે City નું નામ લખવું.
  5. ત્યાર બાદ તમારું પૂરું (Address)સરનામુ લખવું.
  6. ત્યાર બાદ  Pin code નંબર નાખવા.
  7. ત્યાર બાદ બાય નાઉ (Buy Now) પર ક્લિક કરવું..
  8. BUY NOW પર ક્લિક કર્યા બાદ બીજી   ટેબ ખુલશે જેમા 
  9. ક્રેડિટ ડાર્ડ/ ડેબિટ ડાર્ડ 
  10. નેટ બેકિંગ
  11. આ બન્ને ઓપ્શન બતાવશે…
  12. તેમાંથી તમે જે વાપરતા હોય તેની પર ક્લિક કરવું 
  13. જેમા તમારા ATM ના 16 આંકડા નાખવા ત્યાર બાદ  
  14. ATM ની આગળ આપેલ EXPIRY DATE લખવી
  15. ત્યાર બાદ  ATM ની પાછળ આપેલ 3 અંંક્નો CVV નંબર નાખો.
  16. ત્યાર બાદ આપનું E MAIL ID તેમજ મોબાઇલ નંબર લખો.
  17. ત્યાર બાદ PAY NOW ઓપ્સન પર ક્લિક કરવું
  18. ત્યાર બાદ  PAY NOW ઓપ્સન પર ઓકે આપતા એક OTP તમારા મોબાઇલ નંબર પર આવશે જે લખી સબમીટ બટન પર ક્લિક કરવું…
  19. આપનુ પેમેંટ થઈ જશે.અને આપને કન્ફર્મેશન મેસેજ મળી જશે.
  તાજેતરમાં જ લેવાયેલ GPSC  1/2 ની પરિક્ષામાં અમારી બૂકમાંથી 40 થી વધારે પ્રશ્નો પૂછાયા જે નીચે સ્ક્રીન શોર્ટ લઈને આપ્યા છે. 
  પેપર - 1 (જનરલ સ્ટડીજ)માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને બૂકના પેઇજ       પેપર - 2 (જનરલ સ્ટડીજ) માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને બૂકના પેઇજ  
  હાલમાં જે બૂકસ્ટોલમાં બૂક છે તેવા બૂક સ્ટોલની યાદી 
  અમદાવાદ

  1.મોહશીન મન્સૂરી બુક સ્ટોર 07925350794

  2.ન્યુ ઝવેરી બુક સ્ટોર

  3.ઉઝમા પબ્લિકેશન 07925500790

  4.ગર્ગ લાઇબ્રેરી- આશ્રમ રોડ

  5.રવિ બુક સ્ટોર

  6.હાર્દિક બુકસ્ટોર

  7.શ્રીજી બુક બેંક, બાપુનગર, અમદાવાદ

  8.શ્રીજી બુક સત્તાધાર, અમદાવાદ

  9.સાહિત્ય મંદિર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

  10.A TO Z બુક સ્ટોર

  11.અતુલ બુક સ્ટોર,ગાંધી રોડ.

  12. ન્યુ મોડર્ન બુક એજ્ન્સી ગાંધી રોડ.

  13.મહાવીર બુક સ્ટોર (અંકુર ચાર રસ્તા)

  14.સ્ટેડીયમ બુક સેન્ટર (સ્ટેડીયમ સર્કલ)

  15.પટેલ સ્ટેશનરી (જુહાપુરા, સરખેજ રોડ)

  ગાંધીનગર

  1.જલારામ બુક સ્ટોર સચિવાલય પાસે, ગાંધીનગર
  2. વિદ્યા લાઈબ્રેરી - ઘ - ૫
  3. અક્ષર સ્ટેશનરી
  4.ભારત બુક સ્ટોર
  5.યોગી બુક સ્ટોર
  6.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
  7.અભિષેક બુક સ્ટોર

  પાલનપુર

  1.ગણેશ ટ્રેડીગ
  2.દત્ત સ્ટેશનરી, ગઠામણ ગેટ

  દાહોદ

  1.કોલેજીયન બુક સ્ટોર

  વડોદર

  1.દીપેશ બુક સ્ટોર
  2.લીબર્ટીઝ બુક સેન્ટર
  3.પોપ્યુલર બુક સ્ટોર
  4.બિંદુ બુક સ્ટોર
  5.એલાઈંસ બુક ડેપો
  6.નિલેશ બુક ડેપો
  7.રાજેશ કિતાબ ઘર

  મહેસાણા

  1.વારાહી લાઈબ્રેરી
  2.મહાલક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર
  3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  ગોધરા

  1.શ્રીજી સ્ટેશનરી
  2.તિરુપતિ બુક સ્ટોર
  3.હરિશ્વા બુક સ્ટોર

  ડીસા

  1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
  2.અંકુર બુક સ્ટોર,સરદાર પટેલ ગાર્ડન.

   સુરેન્દ્રનગર

  1.મંગલમ બુક સ્ટોર

  ભાવનગર

  1.કિતાબઘર
  2.સમીર બુક સ્ટોર
  3.શાહ એન્ડ કુ.
  4.ઓઝા બુક સ્ટોર
  5.ભાવનગર બુક સ્ટોર
  6.સુપર બુક સ્ટોર
  7.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર
  8.પ્રાગ બુક સ્ટોર

  અમરેલી 

  ઓલ્ડ એન્ડ ન્યુ બુક સ્ટોર

  સુરત

  1.સ્વસ્તિક બુક સ્ટોર
  2.લકી બુક સ્ટોર
  3.મૌલિક બુક સ્ટોર
  4.ગજાનંદ પરિમલ
  5.કેરિયર બુક સ્ટોર
  6.યુવા ઉપનિષદ
  7.સુરત બુક સ્ટોર

  બોડેલી

  1.એસ.ટી.બુક સ્ટોર

  રાજકોટ 

  1.રવિ પ્રકાશન
  2.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર
  3.રાજેશ બુક સ્ટોર
  4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
  5. યોગી પ્રકાશન

  આણંદ

  1.આશિક બુક સ્ટોર
  2.એસ. ટી. બુક સ્ટોર

  ગાંધીધામ

  1.એ.એચ.પંડ્યા – 9825225212

  મોરબી

  1.ગૌસ્વામી બુક સ્ટોર
  2.એક્ટિવ એકેડીમી (૮૮૬૬૯૫૫૯૭૭)

  મોડાસા

  1.આર્યન બુક સ્ટોર
  2.મોર્ડન બુક સ્ટોર

  વલ્લભ વિદ્યાનગર

  1.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

  વલસાડ

  1.પ્રકાશ ભાઈ તાયડે
  2.અંકુર ન્યુઝ એજન્સી
  3.પારુલ એજન્સી
  4.મહાવીર સેલ્સ

  ભરૂચ

  1.ચોઈસ સ્ટેશનરી
  2.પ્રજાપતિ બુક સ્ટોર

  નડીયાદ

  રેલ્વે બુક સ્ટોર

  ભુજ

  1.ચાર્લી કોલેજ લાઈબ્રેરી
  2.ક્રોસવર્ડ બસ સ્ટેન્ડ બહાર

  જેતપુર

  1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  હિમ્મતનગર

  1.કોટડીયા બ્રધર્સ

  થરા

  1.શક્તી ક્રુપા બુક સ્ટોલ

  વાંસદા

  1.રાજકોટવાલા સ્ટશનરી

  ઈડર

  1.લીબર્ટી બુક સ્ટોર
  2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

  બારડોલી

  1.રમેશ ટ્રેડર્સ
  2.એસ.ટી.બુક સ્ટોર
  3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

  વ્યારા

  1.કલ્પેશ કિતાબ ઘર

  જામનગર

  1.આનંદ બુક સ્ટોર
  2. પારસ બુક સ્ટોલ

  જુનાગઢ

  1.ભવાની બુક સ્ટોર
  2.જલારામ બુક સ્ટોર
  3. મોશન બુક સ્ટોર, મોતીબાગ

  બોટાદ

  1.નીરજ બુક સ્ટોલ કષ્ટભંજન કોર્નર શિવનાં મંદિર વાળી શેરી, ઘનશ્યામ નગર, ગઢડા રોડ બોટાદ (૮૧૫૬૦૯૦૦૨૬)
  2.વાસાણી બુક સ્ટોર
  3.મહાવીર બુક સ્ટોર

  પાટણ

  1.મોર્ડન બુક સ્ટોર
  2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ
  3.ગર્ગ લાઈબ્રેરી

  પોરબંદર

  1.વિભા બુક સ્ટોર
  2.TIMES OF INDIA અશ્વિનભાઇ ચોલેરા

  ભાટિયા

  1.ઉમિયાજી સ્ટેશનરી

  વિસનગર

  1.સરસ્વતી બુક વર્લ્ડ
  2.ગૌરવ લાઈબ્રેરી

  કેશોદ

  1.વૈભવ બુક સ્ટોર
  2.અતુલ બુક સ્ટોર

  માંગરોળ

  1.ડિલક્ષ બુક સ્ટોર
  2.જી કોમ્પ્યુટર, જેલ ઝાંપા સામે

  વેરાવળ

  1.હરગોવિંદ એન્ડ સન્સ.
  2.વ્યંકટેશ બુક સ્ટોર, sbi સામે
  2.સંદેશ ન્યુજ એજન્સી, બસ સ્ટેન્ડ બહાર
  4.ન્યુ મેગ્નેટ ઓનલાઇન.બસ સ્ટેન્ડપાસે,આનંદ ધામ કોમ્પ્લેક્ષ.

  કોડીનાર

  1.શિવમ સ્ટેશનરી, છારા ઝાંપા

  સુત્રાપાડા

  1.વિકાસ બુક સ્ટોર

  ઉના

  1.જયભારત બુક સ્ટોર

  માળિયા હાટીના.

   1.તુલસી બુક સ્ટોર. બસ સ્ટેન્ડ સામે.

   ગડુ

  1.જલારામ સ્ટેશનરી ખોરાશા રોડ ગડુ

  તાલાલા(ગીર)

  1.અશોક બુક સ્ટોર, સાસણ રોડ

   મહુવા 

  1.કિતાબ ધાના બુક સ્ટોર
  2.આશોપાલવ બુક સ્ટોર

  પાલીતાણા 

   1.નોલેજ બુક સ્ટોર

  તળાજા 

  1.કલ્પના બુક સ્ટોર
  2.ઓમકાર બુક સ્ટો

  TAT - 1 Model Paper (Part - 1) book by Vision Publications

  ટાટ - ૧ માટે (વિભાગ -૧) માટેની પરીક્ષાની તૈયારી માટેની બેસ્ટ બૂક by  વિઝન પબ્લિકેશન

  હાલમાં આ બૂક ગુજરાતનાં તમામ અગ્રગણ્ય બૂક સ્ટોરમાં ઉપલબ્ધ છે. તથા ઓનલાઈન પણ મળી શકશે.
  બૂકની વિશેષતા :
  • શિક્ષક અભિયોગ્યતા 
   • શિક્ષણની ફેલસૂફી 
   • કેળવણીના હેતુઓ (સામાજિક, વ્યક્તિગત, વિશિષ્ટ)
   • કેળવણીના સ્વરૂપો (ઔપચારિક, અનૌપચારિક, અવૈધિક, નિરંતર, દૂરવર્તી)
   • શિક્ષણની વિચારધારાઓ (આદર્શવાદ, પ્રકૃતિવાદ, વ્યવહારવાદ)
  • શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન 
   • (૧) વૃદ્ધિ અને વિકાસ (૨) બચાવ પ્રયુક્તિઓ (૩) તરુણાવસ્થા (૪) પ્રેરણા (૫) શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાનની પદ્ધતિઓ (૬) વિશિષ્ટ બાળકો (૭) વૈક્તિક ભિન્નતાઓ (૮) વ્યક્તિત્વ (૯) અધ્યયન (૧૦) રસ - મનોવલણ (૧૧) બુદ્ધિ (૧૨) અભિયોગ્યતા 
  • વર્ગ - વ્યવહાર અને મૂલ્યાંકન 
   • વર્ગ - વ્યવહાર 
   • મૂલ્યાંકન (બ્લૂમ સહિત) અને આંકડાશાસ્ત્ર 
   • શિક્ષણ અને ટેકનોલોજી 
   • ક્રિયાત્મક સંશોધન 
  • સામાન્ય જ્ઞાન તથા વર્તમાન બનાવો

  કુલ પેઇજ : 90 

  બૂકની કિંમત : 100  

  (કુરિયર ચાર્જ ફ્રી - ચાર્જ કર્યાના બીજા દિવસે બૂક મળી જશે)  બુકસ્ટોરના માલીક તેમજ એકેડમી ના સંચાલકોએ જથ્થાબંધ બુક ખરીદવા માટે નીચે આપેલ નંબર પર ડાયરેક્ટ સંપર્ક કરવો…જથ્થાબંધ ખરીદી પર વિશેષ ડિસ્કાઉંન્ટ આપવામા આવશે

  • 6351335369 (તમામ પ્રકારની માહિતી માટે આ નંબર પર ફોન કરો)
  • 7046689366 (તમામ  પ્રકારની માહિતી માટે આ નંબર પર ફોન કરો)

  ટાટ - ૧ વિભાગ -૧ ની પરિક્ષાની તૈયારી માટેની બેસ્ટ બૂક ઓનલાઇન ખરીદવા ક્લિક કરો       

  ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરવા માટેના સ્ટેપ્સ

  ઓનલાઇન પેમેંન્ટ કરવા માટે નીચે આપેલ માહિતી મુજબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ડિટેલ્સ લખો..


  1. જમણી બાજુ આપેલ Proceed બટન પર ક્લિક કરો..
  2. ત્યાર બાદ સૌપ્રથમ રાજ્ય(Select State) સિલેક્ટ કરવું.
  3. ત્યાર બાદ તમારું પૂરું નામ લખવું.
  4. ત્યાર બાદ તમારા નજીક થતું હોય તે City નું નામ લખવું.
  5. ત્યાર બાદ તમારું પૂરું (Address)સરનામુ લખવું.
  6. ત્યાર બાદ  Pin code નંબર નાખવા.
  7. ત્યાર બાદ બાય નાઉ (Buy Now) પર ક્લિક કરવું..
  8. BUY NOW પર ક્લિક કર્યા બાદ બીજી   ટેબ ખુલશે જેમા 
  9. ક્રેડિટ ડાર્ડ/ ડેબિટ ડાર્ડ 
  10. નેટ બેકિંગ
  11. આ બન્ને ઓપ્શન બતાવશે…
  12. તેમાંથી તમે જે વાપરતા હોય તેની પર ક્લિક કરવું 
  13. જેમા તમારા ATM ના 16 આંકડા નાખવા ત્યાર બાદ  
  14. ATM ની આગળ આપેલ EXPIRY DATE લખવી
  15. ત્યાર બાદ  ATM ની પાછળ આપેલ 3 અંંક્નો CVV નંબર નાખો.
  16. ત્યાર બાદ આપનું E MAIL ID તેમજ મોબાઇલ નંબર લખો.
  17. ત્યાર બાદ PAY NOW ઓપ્સન પર ક્લિક કરવું
  18. ત્યાર બાદ  PAY NOW ઓપ્સન પર ઓકે આપતા એક OTP તમારા મોબાઇલ નંબર પર આવશે જે લખી સબમીટ બટન પર ક્લિક કરવું…
  19. આપનુ પેમેંટ થઈ જશે.અને આપને કન્ફર્મેશન મેસેજ મળી જશે.
  તાજેતરમાં જ લેવાયેલ GPSC  1/2 ની પરિક્ષામાં અમારી બૂકમાંથી 40 થી વધારે પ્રશ્નો પૂછાયા જે નીચે સ્ક્રીન શોર્ટ લઈને આપ્યા છે. 
  પેપર - 1 (જનરલ સ્ટડીજ)માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને બૂકના પેઇજ       પેપર - 2 (જનરલ સ્ટડીજ) માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને બૂકના પેઇજ  
  હાલમાં જે બૂકસ્ટોલમાં બૂક છે તેવા બૂક સ્ટોલની યાદી 
  અમદાવાદ

  1.મોહશીન મન્સૂરી બુક સ્ટોર 07925350794

  2.ન્યુ ઝવેરી બુક સ્ટોર

  3.ઉઝમા પબ્લિકેશન 07925500790

  4.ગર્ગ લાઇબ્રેરી- આશ્રમ રોડ

  5.રવિ બુક સ્ટોર

  6.હાર્દિક બુકસ્ટોર

  7.શ્રીજી બુક બેંક, બાપુનગર, અમદાવાદ

  8.શ્રીજી બુક સત્તાધાર, અમદાવાદ

  9.સાહિત્ય મંદિર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ

  10.A TO Z બુક સ્ટોર

  11.અતુલ બુક સ્ટોર,ગાંધી રોડ.

  12. ન્યુ મોડર્ન બુક એજ્ન્સી ગાંધી રોડ.

  13.મહાવીર બુક સ્ટોર (અંકુર ચાર રસ્તા)

  14.સ્ટેડીયમ બુક સેન્ટર (સ્ટેડીયમ સર્કલ)

  15.પટેલ સ્ટેશનરી (જુહાપુરા, સરખેજ રોડ)

  ગાંધીનગર

  1.જલારામ બુક સ્ટોર સચિવાલય પાસે, ગાંધીનગર

  2.ભારત બુક સ્ટોર

  3.યોગી બુક સ્ટોર

  4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  5.અભિષેક બુક સ્ટોર

  પાલનપુર

  1.ગણેશ ટ્રેડીગ

  2.દત્ત સ્ટેશનરી, ગઠામણ ગેટ

  દાહોદ

  1.કોલેજીયન બુક સ્ટોર

  વડોદર

  1.દીપેશ બુક સ્ટોર

  2.લીબર્ટીઝ બુક સેન્ટર

  3.પોપ્યુલર બુક સ્ટોર

  4.બિંદુ બુક સ્ટોર

  5.એલાઈંસ બુક ડેપો

  6.નિલેશ બુક ડેપો

  7.રાજેશ કિતાબ ઘર

  મહેસાણા

  1.વારાહી લાઈબ્રેરી

  2.મહાલક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

  3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  ગોધરા

  1.શ્રીજી સ્ટેશનરી

  2.તિરુપતિ બુક સ્ટોર

  3.હરિશ્વા બુક સ્ટોર

  ડીસા

  1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  2.અંકુર બુક સ્ટોર,સરદાર પટેલ ગાર્ડન.

   સુરેન્દ્રનગર

  1.મંગલમ બુક સ્ટોર

  ભાવનગર

  1.કિતાબઘર

  2.સમીર બુક સ્ટોર

  3.શાહ એન્ડ કુ.

  4.ઓઝા બુક સ્ટોર

  5.ભાવનગર બુક સ્ટોર

  6.સુપર બુક સ્ટોર

  7.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

  8.પ્રાગ બુક સ્ટોર

  અમરેલી 

  ઓલ્ડ એન્ડ ન્યુ બુક સ્ટોર

  સુરત

  1.સ્વસ્તિક બુક સ્ટોર

  2.લકી બુક સ્ટોર

  3.મૌલિક બુક સ્ટોર

  4.ગજાનંદ પરિમલ

  5.કેરિયર બુક સ્ટોર

  6.યુવા ઉપનિષદ

  7.સુરત બુક સ્ટોર

  બોડેલી

  1.એસ.ટી.બુક સ્ટોર

  રાજકોટ 

  1.રવિ પ્રકાશન

  2.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

  3.રાજેશ બુક સ્ટોર

  4.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  5. યોગી પ્રકાશન

  આણંદ

  1.આશિક બુક સ્ટોર

  2.એસ. ટી. બુક સ્ટોર

  ગાંધીધામ

  1.એ.એચ.પંડ્યા – 9825225212

  મોરબી

  1.ગૌસ્વામી બુક સ્ટોર

  2.એક્ટિવ એકેડીમી (૮૮૬૬૯૫૫૯૭૭)

  મોડાસા

  1.આર્યન બુક સ્ટોર

  2.મોર્ડન બુક સ્ટોર

  વલ્લભ વિદ્યાનગર

  1.સ્ટુડન્ટ બુક સ્ટોર

  વલસાડ

  1.પ્રકાશ ભાઈ તાયડે

  2.અંકુર ન્યુઝ એજન્સી

  3.પારુલ એજન્સી

  4.મહાવીર સેલ્સ

  ભરૂચ

  1.ચોઈસ સ્ટેશનરી

  12.પ્રજાપતિ બુક સ્ટોર

  નડીયાદ

  રેલ્વે બુક સ્ટોર

  ભુજ

  1.ચાર્લી કોલેજ લાઈબ્રેરી

  2.ક્રોસવર્ડ બસ સ્ટેન્ડ બહાર

  જેતપુર

  1.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  હિમ્મતનગર

  1.કોટડીયા બ્રધર્સ

  થરા

  1.શક્તી ક્રુપા બુક સ્ટોલ

  વાંસદા

  1.રાજકોટવાલા સ્ટશનરી

  ઈડર

  1.લીબર્ટી બુક સ્ટોર

  2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

  બારડોલી

  1.રમેશ ટ્રેડર્સ

  2.એસ.ટી.બુક સ્ટોર

  3.એસ.ટી. બુક સ્ટોર

  વ્યારા

  1.કલ્પેશ કિતાબ ઘર

  જામનગર

  1.આનંદ બુક સ્ટોર

  2. પારસ બુક સ્ટોલ

  જુનાગઢ

  1.ભવાની બુક સ્ટોર

  2.જલારામ બુક સ્ટોર

   3. મોશન બુક સ્ટોર, મોતીબાગ

  બોટાદ

  1.નીરજ બુક સ્ટોલ કષ્ટભંજન કોર્નર શિવનાં મંદિર વાળી શેરી, ઘનશ્યામ નગર, ગઢડા રોડ બોટાદ (૮૧૫૬૦૯૦૦૨૬)

  2.વાસાણી બુક સ્ટોર

  3.મહાવીર બુક સ્ટોર

  પાટણ

  1.મોર્ડન બુક સ્ટોર

  2.એસ.ટી. બુક સ્ટોર બસ સ્ટેન્ડ

  3.ગર્ગ લાઈબ્રેરી

  પોરબંદર

  1.વિભા બુક સ્ટોર

  2.TIMES OF INDIA અશ્વિનભાઇ ચોલેરા

  ભાટિયા

  1.ઉમિયાજી સ્ટેશનરી

  વિસનગર

  1.સરસ્વતી બુક વર્લ્ડ

  2.ગૌરવ લાઈબ્રેરી

  કેશોદ

  1.વૈભવ બુક સ્ટોર

  2.અતુલ બુક સ્ટોર

  માંગરોળ

  1.ડિલક્ષ બુક સ્ટોર

  2.3જી કોમ્પ્યુટર, જેલ ઝાંપા સામે

  વેરાવળ

  1.હરગોવિંદ એન્ડ સન્સ.

  2.વ્યંકટેશ બુક સ્ટોર, sbi સામે

  2.સંદેશ ન્યુજ એજન્સી, બસ સ્ટેન્ડ બહાર

  4.ન્યુ મેગ્નેટ ઓનલાઇન.બસ સ્ટેન્ડપાસે,આનંદ ધામ કોમ્પ્લેક્ષ.

  કોડીનાર

  1.શિવમ સ્ટેશનરી, છારા ઝાંપા

  સુત્રાપાડા

  1.વિકાસ બુક સ્ટોર

  ઉના

  1.જયભારત બુક સ્ટોર

  માળિયા હાટીના.

   1.તુલસી બુક સ્ટોર. બસ સ્ટેન્ડ સામે.

   ગડુ

  1.જલારામ સ્ટેશનરી ખોરાશા રોડ ગડુ

  તાલાલા(ગીર)

   ૧. અશોક બુક સ્ટોર, સાસણ રોડ

   મહુવા 

  કિતાબ ધાના બુક સ્ટોર

  આશોપાલવ બુક સ્ટોર

  પાલીતાણા 

   નોલેજ બુક સ્ટોર

  તળાજા 

  કલ્પના બુક સ્ટોર

  ઓમકાર બુક સ્ટો